Slide background

تست رادیوگرافی (Radiography Testing )

Slide background

تست چشمی (Visual Test)

Slide background

تست ذرات مغناطیسی (Magnetic Particle Test)

Slide background

تست آلتراسونیک (Ultrasonic Test)

LOGO2پیشرفت روزافزون صنایع کشور و حرکت رو به رشد شرکت های ایرانی در حوزه های مختلف نفت وگاز،پتروشیمی ،ساخت وسازهای صنعتی و ساختمانی و… نیاز کشور به بازرسان و کارشناسان آموزش دیده جهت نظارت در این پروژه ها را بیش از پیش می طلبد.

شرکت “جوش آزمای پردیس”  همگام با این پیشرفت و در راستای رسالت خود جهت آموزش افراد و گسترش دانش مرتبط با فعالیت های تخصصی ،اقدام به برگزاری دوره های مختلف صنعتی در زمینه بازرسی فنی و آزمایش های غیرمخرب نموده است. 

96


 

مطالب مفید در مورد دوره تست های غیرمخرب

بازرسی جوش و تست های غیرمخرب
ASNT چیست؟
سرفصل های هر دوره
سطوح مدارک ASNT
اعتبار مدارک ASNT
نحوه برگزاری آزمون های سطح Iو II
زمان برگزاری هر دوره
چه دوره ای مناسب چه افرادی است ؟
عناوین شغلی پس از اخذ مدرک
مزایای اخذ مدارک
شرایط کلی آزمون سطح III
شرایط امتحان Basic در آزمون سطح III
شرایط امتحان متد در آزمون سطح III
سخن آخر...